Podvojné účtovníctvo

Pre podvojné účtovníctvo sú charakteristické podvojné zápisy, to znamená, že každý účtovný prípad sa musí zaúčtovať najmenej na dvoch účtoch, raz na ľavej strane (MD) a raz na pravej strane (D). Podvojné účtovníctvo vám poskytne verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva. Poskytne vám informácie o stave a pohybe majetku a záväzkov a informácie o vašich nákladoch, výnosoch a s tým súvisiacim zaistením hospodárskeho výsledku.

Využite výhody medzinárodného práva!

  • Vyskytla sa chyba; kanál je pravdepodobne nefunkčný. Skúste to neskôr znovu.