Jednoduché účtovníctvo

Kompletná evidencia v zmysle účtovných predpisov s účtovaním všetkých položiek vrátane inventúr, inventarizačných zápisov a účtovných výkazov. V jednoduchom účtovníctve je oddelené účtovanie o peňažnom hospodárení od evidencie majetku a záväzkov. Jednoduchého účtovníctvo vám priebežné triedi vaše príjmy a výdavky v peňažnom denníku podľa ich vplyvu na základ dane, čo znamená, že výsledok vášho hospodárenia na konci účtovného obdobia bude zhodný so základom dane z príjmov.

Využite výhody medzinárodného práva!

  • Vyskytla sa chyba; kanál je pravdepodobne nefunkčný. Skúste to neskôr znovu.