Daň z pridanej hodnoty

Základný typ univerzálnej nepriamej dane a jeden z hlavných príjmov štátneho rozpočtu. Pomocou DPH je zdaňovaná spotreba. Ak sú vaši odberatelia a dodávatelia platiteľmi DPH, potom je výhodnejšie tiež byť platiteľom DPH. Ak nie sú, potom je výhodnejšie byť neplatiteľom DPH. Keď ste platiteľ DPH nakupujete/predávate tovar/službu od platiteľa/platiteľovi DPH, zaplatenú DPH (DPH na vstupe) si odpočítate od prijatej DPH (DPH na výstupe) a štátu odvediete iba tento rozdiel, prípadne ak vám vyjde preplatok, štát vám ho vráti. Ak ste platiteľ DPH a predávate neplatiteľovi DPH, tak pre toho neplatiteľa DPH je to nevýhodné, lebo sa mu vlastne navýši cena o DPH.

Využite výhody medzinárodného práva!

  • Vyskytla sa chyba; kanál je pravdepodobne nefunkčný. Skúste to neskôr znovu.