Vedenie účtovníctva

Účtovnícke služby

Cieľom outsourcingu účtovníctva je odbremenenie spoločnosti od činností, ktoré nepatria do oblasti ich podnikania. Hlavnou výhodou outsourcingu je optimalizácia finančných prostriedkov, ktoré sú určené interným mzdovým a daňovým poradcom ako aj prenesenie zodpovednosti a administratívy na externú spoločnosť.

Konkurencieschopnosť závisí od efektívnosti využívania zdrojov. Zamerajte sa predovšetkým na hlavné zárobkové činnosti Vašej spoločnosti.
Účtovné služby, ktoré vykonáme za Vás:

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva od evidencie po podávanie daňových priznaní pre FO a PO
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
Vedenie a spracovanie kompletnej mzdovej a personálnej agendy
Zastupovanie klientov pri jednaniach na daňových úradoch a v poisťovniach
Vykonávanie prác priamo vo firmách, alebo práca dodavateľským spôsobom
Posielanie pošty, faktúr a výkazov elektronickou poštou
Používaný účtovný softvér: MRP, V-soft, Kros, Sofcom.
Daňové priznanie k DPH
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
Daňové priznanie k dani z príjmov zamestnancov
Daňové priznanie k miestnym daniam / Daň z nehnuteľností
Daňové priznanie k spotrebným daniam
Odvodové povinnosti
Vrátenie DPH

Využite výhody medzinárodného práva!

  • Vyskytla sa chyba; kanál je pravdepodobne nefunkčný. Skúste to neskôr znovu.