Registrácia k DPH

V prípade, že vaše podnikateľské aktivity smerujú do zahraničia alebo si jednoducho vaši partneri podmieňujú vzájomnú spoluprácu registráciou pre DPH je možné tento problém vyriešiť podaním žiadosti o dobrovoľné platiteľstvo DPH. Súčasná legislatívna situácia v SR však tento úkon sťažuje vyrúbením zábezpeky alebo úplným zamietnutím žiadosti o zaregistrovanie pre DPH. V spolupráci s s našou spoločnosťou je možné tento problém vyriešiť službou, ktorej výsledkom je úspešná registrácia klienta pre daň z pridanej hodnoty a v danom prípade čo možno najnižšia možná zábezpeka. Služby registrácie pre daň z pridanej hodnoty vykonávame na mieru vášmu podnikaniu, tak aby došlo ku kladnému vybaveniu. Podnikateľské poradenstvo okrem odborných konzultácií zahŕňa aj kompletné vyhotovenie potrebných podkladov. Za priateľnú cenu teda pomáhame klientovi v najvyššej možnej miere zjednodušiť tento náročný byrokratický úkon a súčasne sa pokúsiť ušetriť viazané finančné prostriedky vo forme zábezpeky.

Jednotlivé fázy registrácie DPH:
– odborné podnikateľské poradenstvo, ktoré zahŕňa úvodnú konzultáciu týkajúcu sa vášho podnikania a následného stanovenia vhodného postupu pri registrácií DPH,
– vyhotovenie žiadosti, dotazníkov, podnikateľského zámeru a ostatných príloh, ktoré sú podmienkou úspešnej registrácie a zároveň cestou k nižšej výške možnej zábezpeky Daňového úradu,
– odoslanie žiadosti a prípadná konzultácia s príslušným daňovým úradom v mene klienta, na základe ktorej naši pracovníci dohodnú možný termín miestneho zisťovania, ktoré si daňový úrad v určitých prípadoch vyhradzuje vykonať,
– vybavenie žiadosti zo strany Daňového úradu, vyrúbenie alebo nevyrúbenie zábezpeky, následne prevzatie osvedčenia o registrácii pre platiteľa dane z pridanej hodnoty.

V cene sú zahrnuté:
– úvodná konzultácia o možných variantách registrácie DPH, odborné podnikateľské poradenstvo a následné ušitie riešenia na mieru vášmu biznisu,
– možná komunikácia vo veci vybavenia žiadosti s príslušným Daňovým úradom SR na základe splnomocnenia od klienta,
– vyhotovenie žiadosti, dotazníka, podnikateľského zámeru a príloh potrebných pre získanie registrácie, zaslanie žiadosti na príslušný Daňový úrad SR.

Využite výhody medzinárodného práva!

  • Vyskytla sa chyba; kanál je pravdepodobne nefunkčný. Skúste to neskôr znovu.