Garant odbornej spôsobilosti

V prípade absencie zodpovedného zástupcu predmetu činnosti vám zabezpečíme garanta s odbornou spôsobilosťou pri 12 mesačnej viazanosti.

Využite výhody medzinárodného práva!

  • Vyskytla sa chyba; kanál je pravdepodobne nefunkčný. Skúste to neskôr znovu.