Povolenie na nákladnú dopravu

Podnikanie v doprave (Dopravná licencia) – vnútroštátna, medzištátna doprava

Plánujete podnikať ako prevádzkovateľ nákladnej dopravy?

Komplexné zabezpečenie formalít potrebných pre vykonávanie medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej dopravy nad 3,5 t. Služba zahŕňa okrem vypracovania podkladov a žiadostí aj asistenciu pri preukázaní finančnej spôsobilosti nevyhnutnej pre umožnenie vykonávania nákladnej dopravy. Na základe plnej moci vám zabezpečíme dokumenty a licencie na dopravu oprávňujúce vykonávať medzinárodnú a vnútroštátnu nákladnú dopravu bez potreby vašej prítomnosti a súčinnosti.

Garant odbornej spôsobilosti

Využite výhody medzinárodného práva!

  • Vyskytla sa chyba; kanál je pravdepodobne nefunkčný. Skúste to neskôr znovu.