Povolenie na autobusovú dopravu

Ako získať licenciu na autobusovú osobnú dopravu?

Plánujete podnikať v autobusovej doprave? Prevádzkovanie osobnej cestnej dopravy si vyžaduje povolenie, ktoré vydáva príslušný okresný úrad odbor pozemnej komunikácie a cestnej dopravy v sídle kraja. Spoločnosť emesgroup, s.r.o. vám vyhotoví všetky potrebné dokumenty a listiny, ktoré je potrebné predložiť okresnému úradu. Zabezpečíme vám vydanie povolenia na prevádzkovanie cestnej dopravy na základe plnej moci.

Naša služba zahŕňa

Služba vybavenie povolenia na autobusovú dopravu zahŕňa odborné poradenstvo ohľadom všetkých potrebných formalít a náležitostí, ktoré sú potrebné predložiť na príslušný okresný úrad. Samozrejme, okrem vybavenia povolenia Vám vieme poradiť aj pri celej správe podnikania od účtovníctva, cez pomoc pri registrácii dane z pridanej hodnoty, zmeny v obchodnom registri (napr. dopísanie predmetov činnosti), až po vymáhanie pohľadávok a dlhov.

Získanie povolenia na prevádzkovanie autobusovej dopravy je relatívne náročný byrokratický proces. Vďaka zákonu o správnom konaní, ktorý umožňuje zastupovanie inou osobou, Vám ušetríme čas. A tak namiesto čakania a státia na úradoch, sa môžete venovať podnikaniu. S našimi skúsenosťami a praxou Vám vypracujeme všetky potrebné dokumenty a listiny tak, aby celý proces prebehol dynamicky a bezproblémovo.

Základné podmienky pre získanie povolenia na prepravu osôb autobusom:
– podnikateľ, ktorý je žiadateľom o vydanie povolenia na prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy musí byť zapísaný do ORSR,
– preukázanie finančnej spoľahlivosti,
– garant odbornej spôsobilosti,
– vozidlá typovo schválené a podmienené parametrami vychádzajúce zo zákona č. 56/ 2012 Z. z. o cestnej doprave. Vozidlá na účely získanie dopravnej licencie musia byť registrované na území Slovenskej republiky,
– disponovať technickou základňou – parkovacia plocha a miesto výkonu technických opráv,
– prepravný poriadok.

Ako poskytujeme našu službu?
– na základe Vami poskytnutých informácií a údajov Vám vypracujeme všetky dokumenty a listiny,
– podpísané dokumenty odosielame na príslušný okresný úrad v sídle kraja,
– s úradmi a inštitúciami komunikujeme my.

Využite výhody medzinárodného práva!

  • Vyskytla sa chyba; kanál je pravdepodobne nefunkčný. Skúste to neskôr znovu.