Koncesia na taxislužbu

Kompletné vybavenie formálností nevyhnutných pre výkon taxislužby. Naša služba obsahuje vypracovanie podkladov a potrebných žiadostí, a samozrejmosťou je asistencia pri dokazovaní finančnej spôsobilosti ako zákonnej podmienky pre legitímny výkon taxislužby.

Formou plnomocenstva vypracujeme potrebnú dokumentáciu na základe ktorej Vám bude vydaná koncesia na prevádzkovanie taxislužby, ktorá preukazuje oprávnenie vykonávať taxislužbu bez nutnosti Vašej osobnej prítomnosti.

Využite výhody medzinárodného práva!

  • Vyskytla sa chyba; kanál je pravdepodobne nefunkčný. Skúste to neskôr znovu.